دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 0                   کاربران مهمان: 2
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حمید عباسی طسوجی
تاریخ:
1398/05/25
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: محسن نعمتی
تاریخ:
1398/05/22
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی ملک نسب
دانشجو: فرخنده دهبانی نژادیان
تاریخ:
1398/05/22
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ابراهیم خواست خدایی اردکانی
تاریخ:
1398/05/22
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علی علی زاده مورد تصویب مدیر گروه ارسلان نجفی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بهبود مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری (ECRM) شبکه بانکی کشور با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (مطالعه موردي: بانك ملي شعبه مركزي سپيدان) .......
تاریخ:
1398/05/20
موضوع: صدور کد
علی تجلی برای پایان نامه دانشجو محمدحسین کاردان کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/05/20
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی ملک نسب
دانشجو: بهنام سیروس
تاریخ:
1398/05/20
موضوع: صدور کد
مهدی ملک نسب برای پایان نامه دانشجو زهره غلامحسین زاده مکرمی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/05/20
موضوع: صدور کد
علی تجلی برای پایان نامه دانشجو محمدحسین محبی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/05/20
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:علی تجلی
دانشجو: امین به نژاد
تاریخ:
1398/05/19
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:علی تجلی
دانشجو: فیض اله وزیریاردکانی
تاریخ:
1398/05/19
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: فیض اله وزیریاردکانی
تاریخ:
1398/05/19
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علی علی زاده مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بهبود مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری (ECRM) شبکه بانکی کشور با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (مطالعه موردي: بانك ملي شعبه مركزي سپيدان) .......
تاریخ:
1398/05/17
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدی میرزایی
تاریخ:
1398/05/17
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدی میرزایی
تاریخ:
1398/05/17
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: خلیل زریگر
تاریخ:
1398/05/17
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: امین به نژاد
تاریخ:
1398/05/17
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: پوریا پهلوانی
تاریخ:
1398/05/15
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی ملک نسب
دانشجو: حامد کریمی مداب
تاریخ:
1398/05/15
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی ملک نسب
دانشجو: غلامرضا مناجاتی
تاریخ:
1398/05/15
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو پوریا پهلوانی مورد تصویب مدیر گروه حسین عباسی مهر قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی آپارتمان انعطاف پذیر در شیراز با رویکرد افزایش میزان رضایت مندی ساکنین .......
تاریخ:
1398/05/14
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو پوریا پهلوانی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی آپارتمان انعطاف پذیر در شیراز با رویکرد افزایش میزان رضایت مندی ساکنین .......
تاریخ:
1398/05/14
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی ملک نسب
دانشجو: زهره غلامحسین زاده مکرمی
تاریخ:
1398/05/14
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فروغ نگهبان اردکانی
تاریخ:
1398/05/14
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی ملک نسب
دانشجو: ابراهیم خواست خدایی اردکانی
تاریخ:
1398/05/14
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:ارسلان نجفی
دانشجو: غلامرضا مناجاتی
تاریخ:
1398/05/13
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: غلامرضا مناجاتی
تاریخ:
1398/05/13
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمدامین ساعی مورد تصویب مدیر گروه ارسلان نجفی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی عوامل موثر بر استقرار بکارگیری و پذیرش تجارت الکترونیکی در بخش صنعت در شرکت های بهره برداری مناطق نفت خیز استان خوزستان .......
تاریخ:
1398/05/12
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زهرا پی رو
تاریخ:
1398/05/10
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زهرا پی رو
تاریخ:
1398/05/10
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زهرا پی رو
تاریخ:
1398/05/10
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علیرضا خالدی
تاریخ:
1398/05/09
موضوع: صدور کد
علی تجلی برای پایان نامه دانشجو لادن پرهیزکاری کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/05/09
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی ملک نسب
دانشجو: لادن پرهیزکاری
تاریخ:
1398/05/09
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمدامین ساعی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی عوامل موثر بر استقرار بکارگیری و پذیرش تجارت الکترونیکی در بخش صنعت در شرکت های بهره برداری مناطق نفت خیز استان خوزستان .......
تاریخ:
1398/05/09
موضوع: صدور کد
علی تجلی برای پایان نامه دانشجو یاسمن صدیق کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/05/09
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:علی تجلی
دانشجو: جعفر شیرازی
تاریخ:
1398/05/08
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: جعفر شیرازی
تاریخ:
1398/05/08
موضوع: صدور کد
علی تجلی برای پایان نامه دانشجو جعفر شیرازی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/05/08
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زهرا پی رو
تاریخ:
1398/05/08

سوالات متداول