دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 0                   کاربران مهمان: 1
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین عباسی مهر
دانشجو: مریم تقیان
تاریخ:
1397/12/01
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:احمد مصلی نژاد
دانشجو: سید علی حسین موسوی نژاد
تاریخ:
1397/12/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو طناز پوست فروش مورد تصویب مدیر گروه حسین عباسی مهر قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی کانون شهروندی با تاکید بر باز تعریف مفهوم حیاط مرکزی و تاثیر آن در تعاملات اجتماعی. نمونه موردی : بافت قدیم محله سنگ سیاه .......
تاریخ:
1397/12/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو افسون ادریسی مورد تصویب مدیر گروه حسین عباسی مهر قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی مجموعه ورزشی بیماران خاص با رویکرد بازتعریف مفهوم آرامش در اثر معماری در شهر شیراز .......
تاریخ:
1397/12/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین عباسی مهر
دانشجو: صدیقه رزاقی اردکانی
تاریخ:
1397/12/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین عباسی مهر
دانشجو: حسین اعتمادی
تاریخ:
1397/12/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو افسون ادریسی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی مجموعه ورزشی بیماران خاص با رویکرد بازتعریف مفهوم آرامش در اثر معماری در شهر شیراز .......
تاریخ:
1397/12/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حمیدرضا زارعی
تاریخ:
1397/11/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حمیدرضا زارعی
تاریخ:
1397/11/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: صدیقه رزاقی اردکانی
تاریخ:
1397/11/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو صدیقه رزاقی اردکانی مورد تصویب مدیر گروه حسین عباسی مهر قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی خانه کودک 3تا 6 ساله در سپیدان با رویکرد افزایش خلاقیت در جهت استعداد یابی .......
تاریخ:
1397/11/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین عباسی مهر
دانشجو: زهره شریفی
تاریخ:
1397/11/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو طناز پوست فروش مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی کانون شهروندی با تاکید بر باز تعریف مفهوم حیاط مرکزی و تاثیر آن در تعاملات اجتماعی. نمونه موردی : بافت قدیم محله سنگ سیاه .......
تاریخ:
1397/11/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو پارسا اکبری مورد تصویب مدیر گروه حسین عباسی مهر قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مطالعه تطبیقی عنصر نور در معماری مساجد و کلیساها با رویکرد فلسفه اشراق (مطالعه موردی مسجد نصیرالملک شیراز و کلیسای نوتردام پاریس) .......
تاریخ:
1397/11/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین عباسی مهر
دانشجو: حسین همایونی ده پاگایی
تاریخ:
1397/11/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسین همایونی ده پاگایی
تاریخ:
1397/11/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدی میرزایی
تاریخ:
1397/11/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد خوشنام
تاریخ:
1397/11/29
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی رضائی
دانشجو: سید علی حسین موسوی نژاد
تاریخ:
1397/11/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حمیدرضا زارعی مورد تصویب مدیر گروه مهدی رضائی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر ابعاد خورده لاستیک و مدت زمان ارتعاش بر کاهش شناوری ذرات لاستیک ضایعاتی و بهبود مقاومت بتن .......
تاریخ:
1397/11/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زهره شریفی
تاریخ:
1397/11/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عبدالصمد قره باغی
تاریخ:
1397/11/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو زهرا عباسی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مدرسه طبیعت شیراز با رویکرد ارتقاء تعامل کودک با محیط طبیعی .......
تاریخ:
1397/11/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو یاسمن صدیق مورد تصویب مدیر گروه حسین عباسی مهر قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تحلیل تطبیقی عناصر بصری نقاشی کودکان 3 تا 6ساله با آثار هنرمندان اکسپرسیونیسم انتزاعی(مطالعه موردی:کودکان شهر شیراز) .......
تاریخ:
1397/11/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو زهره شریفی مورد تصویب مدیر گروه حسین عباسی مهر قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تحلیل محتوی کتاب فرهنگ و هنر پایه هفتم دوره اول متوسطه بر اساس الگوی خلاقیت ویلیامز .......
تاریخ:
1397/11/28
موضوع: صدور کد
علی تجلی برای پایان نامه دانشجو علی رضا مقبلی اردکانی کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/11/28
موضوع: صدور کد
علی تجلی برای پایان نامه دانشجو محسن رضوانیان کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/11/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین عباسی مهر
دانشجو: فریدون کشاورزی
تاریخ:
1397/11/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد خوشنام
تاریخ:
1397/11/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو عبدالصمد قره باغی مورد تصویب مدیر گروه ارسلان نجفی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بازیابی تصاویر مبتنی بر محتوی با کمک مجموعه ویژگیها .......
تاریخ:
1397/11/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو عبدالصمد قره باغی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بازیابی تصاویر مبتنی بر محتوی با کمک مجموعه ویژگیها .......
تاریخ:
1397/11/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو زینب حسینی سربسی مورد تصویب مدیر گروه ارسلان نجفی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بهبود کنترل کننده های هوشمند سیگنال ترافیکی با استفاده از یادگیری تقویتی Q و الگوریتم بهینه سازی ژنتیک .......
تاریخ:
1397/11/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ایج شفیعی
تاریخ:
1397/11/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: میثم بختیاری جدول قدوم
تاریخ:
1397/11/27
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:فرشته مصطفوی راد
دانشجو: گوهر صادقی
تاریخ:
1397/11/27
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:فرشته مصطفوی راد
دانشجو: ذوالفقار عباس فرد
تاریخ:
1397/11/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سمانه بابایی مورد تصویب مدیر گروه فرشته مصطفوی راد قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارزیابی تاثیر کارآفرینی بر نوآوری و خلاقیت کارکنان در سازمان آموزش فنی و حرفه ای .......
تاریخ:
1397/11/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مارال کمرپور
تاریخ:
1397/11/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مارال کمرپور
تاریخ:
1397/11/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سیدعلی اکبر مصباح
تاریخ:
1397/11/27

سوالات متداول