دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 1                   کاربران مهمان: 2
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فهیمه فتاحی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تأثير فناوري اطلاعات بر مديريت دانش در شركت پتروشيمي شيراز .......
تاریخ:
1398/02/04
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:علی تجلی
دانشجو: مارال کمرپور
تاریخ:
1398/02/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ارش زاهدی نژاد
تاریخ:
1398/02/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ارش زاهدی نژاد
تاریخ:
1398/02/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ارش زاهدی نژاد
تاریخ:
1398/02/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احمدرضا فلاحی
تاریخ:
1398/02/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احمدرضا فلاحی
تاریخ:
1398/02/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احمدرضا فلاحی
تاریخ:
1398/02/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مجاهد ابان نسب
تاریخ:
1398/02/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مجاهد ابان نسب
تاریخ:
1398/02/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مجاهد ابان نسب
تاریخ:
1398/02/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مجاهد ابان نسب
تاریخ:
1398/02/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مجاهد ابان نسب
تاریخ:
1398/02/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مجاهد ابان نسب
تاریخ:
1398/02/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مجاهد ابان نسب
تاریخ:
1398/02/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مجاهد ابان نسب
تاریخ:
1398/02/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مجاهد ابان نسب
تاریخ:
1398/02/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مجاهد ابان نسب
تاریخ:
1398/02/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مجاهد ابان نسب
تاریخ:
1398/02/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مجاهد ابان نسب
تاریخ:
1398/02/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مجاهد ابان نسب
تاریخ:
1398/02/02
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمدتقی صدرمیمندی مورد تصویب مدیر گروه ارسلان نجفی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تشخیص بیماری‌ عروق کرونر قلب با به کارگیری روش ترکیبی KNN و الگوریتم گرداب .......
تاریخ:
1398/02/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: غلامرضا مناجاتی
تاریخ:
1398/02/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: غلامرضا مناجاتی
تاریخ:
1398/02/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو میلاد صدقی مورد تصویب مدیر گروه حسین عباسی مهر قرار گرفت.
عنوان تایید شده: زمینه ها و بررسی علل پیدایش هنر مدرن و بررسی مولفه های تاثیر گذار آن .......
تاریخ:
1398/02/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو کاوه کسرایی مورد تصویب مدیر گروه حسین عباسی مهر قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تحلیلی نقاشی اکسپرسیونیسم اروپا در قرن بیستم .......
تاریخ:
1398/02/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو پوریا معین جهرمی مورد تصویب مدیر گروه حسین عباسی مهر قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مدرسه معماری 2020 شیراز با رویکرد تبئین تفکرات سایبری در آموزش ( واقعیت مجازی ) .......
تاریخ:
1398/02/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو رضا خالقی راد مورد تصویب مدیر گروه حسین عباسی مهر قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی دانشکده هنر و معماری با رویکرد بازشناسی خصوصیتهای فرمی پروژههای زاها حدید در بازه زمانی دهه سال 1996 تا 2006 .......
تاریخ:
1398/02/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو احمدرضا فلاحی مورد تصویب مدیر گروه حسین عباسی مهر قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی خانه ی صنایع دستی یاسوج با رویکرد نقش معماری در بازآفرینی و حفظ هنر های بومی از یاد رفته. .......
تاریخ:
1398/02/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مجاهد ابان نسب مورد تصویب مدیر گروه حسین عباسی مهر قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی کمپ کوهنوردی یاسوج با رویکرد بازتعریف نقش معماری در پیوند انسان و طبیعت .......
تاریخ:
1398/02/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شهاب عابدی
تاریخ:
1398/02/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شیما ابراهیمی نژاد
تاریخ:
1398/01/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شیما ابراهیمی نژاد
تاریخ:
1398/01/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمدتقی صدرمیمندی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تشخیص بیماری‌ عروق کرونر قلب با به کارگیری روش ترکیبی KNN و الگوریتم گرداب .......
تاریخ:
1398/01/28
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:احمد مصلی نژاد
دانشجو: وحید شاکری
تاریخ:
1398/01/27
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:احمد مصلی نژاد
دانشجو: محمد امین خادمی
تاریخ:
1398/01/27
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:احمد مصلی نژاد
دانشجو: مهدی زارع
تاریخ:
1398/01/27
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:احمد مصلی نژاد
دانشجو: حمیدرضا زارعی
تاریخ:
1398/01/27
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:احمد مصلی نژاد
دانشجو: اردشیر گرجی زاده
تاریخ:
1398/01/27
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:احمد مصلی نژاد
دانشجو: عبدالحمید خلیلی
تاریخ:
1398/01/27

سوالات متداول