دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 3                   کاربران مهمان: 12
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مرجان کوهی اصطهباناتی
تاریخ:
1398/03/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مرجان کوهی اصطهباناتی
تاریخ:
1398/03/29
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی ملک نسب
دانشجو: حسین امان زادگان
تاریخ:
1398/03/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مرجان کوهی اصطهباناتی
تاریخ:
1398/03/29
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد علی آیت الهی
دانشجو: مرجان کوهی اصطهباناتی
تاریخ:
1398/03/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سیدرضا جهان بین مورد تصویب مدیر گروه ارسلان نجفی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی و ساخت اینورتر 200 وات اتوماتیک .......
تاریخ:
1398/03/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زهرا کاتبی
تاریخ:
1398/03/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فروغ نگهبان اردکانی مورد تصویب مدیر گروه حسین عباسی مهر قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی مجموعه هنرهای مد و لباس در شیراز با رویکرد بازشناخت پوشاک سنتی ایران .......
تاریخ:
1398/03/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سمیه کاوه مورد تصویب مدیر گروه حسین عباسی مهر قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی مرکز تندرستی در شیراز با رویکرد بررسی تاثیرات متقابل منظر شفابخش و معماری .......
تاریخ:
1398/03/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو زهرا رنجبر مورد تصویب مدیر گروه حسین عباسی مهر قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی مجتمع اقامتی تفریحی در شش پیر سپیدان با رویکرد زمینه گرایی .......
تاریخ:
1398/03/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مریم ده بزرگی مورد تصویب مدیر گروه حسین عباسی مهر قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی فضای‌ اموزشی و تفریحی کودکان نابینا گروه سنی ۸ تا 12 سال شیراز با رویکرد حس اسایش در فضا .......
تاریخ:
1398/03/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:فرشته مصطفوی راد
دانشجو: غلامرضا شمس
تاریخ:
1398/03/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:فرشته مصطفوی راد
دانشجو: طاهره مژگان معاضدیان
تاریخ:
1398/03/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حامد صبوری
تاریخ:
1398/03/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین عباسی مهر
دانشجو: علی حسینی
تاریخ:
1398/03/27
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین عباسی مهر
دانشجو: یاسمن صدیق
تاریخ:
1398/03/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سیدرضا جهان بین مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی و ساخت اینورتر 200 وات اتوماتیک .......
تاریخ:
1398/03/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مرجان کوهی اصطهباناتی
تاریخ:
1398/03/26
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:علی تجلی
دانشجو: نیلوفر عینالو
تاریخ:
1398/03/26
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: نیلوفر عینالو
تاریخ:
1398/03/26
موضوع: صدور کد
علی تجلی برای پایان نامه دانشجو نیلوفر عینالو کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/03/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رسول مجدی مقدم
تاریخ:
1398/03/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مرجان کوهی اصطهباناتی
تاریخ:
1398/03/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مرجان کوهی اصطهباناتی
تاریخ:
1398/03/26
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:ارسلان نجفی
دانشجو: اسماعیل قربانی
تاریخ:
1398/03/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مرجان کوهی اصطهباناتی
تاریخ:
1398/03/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مرجان کوهی اصطهباناتی
تاریخ:
1398/03/26
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:علی تجلی
دانشجو: مائده ابوعلی
تاریخ:
1398/03/25
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: مائده ابوعلی
تاریخ:
1398/03/25
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:ارسلان نجفی
دانشجو: شوکت حیاتی
تاریخ:
1398/03/25
موضوع: صدور کد
علی تجلی برای پایان نامه دانشجو مائده ابوعلی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/03/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: اسماعیل قربانی
تاریخ:
1398/03/25
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی ملک نسب
دانشجو: مائده ابوعلی
تاریخ:
1398/03/24
موضوع: صدور کد
علی تجلی برای پایان نامه دانشجو فرزانه زارع فرد کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/03/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: یاسمن صدیق
تاریخ:
1398/03/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه گشتاسبی
تاریخ:
1398/03/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه گشتاسبی
تاریخ:
1398/03/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مرجان کوهی اصطهباناتی
تاریخ:
1398/03/23
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین عباسی مهر
دانشجو: فرنوش جهاندیده
تاریخ:
1398/03/21
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مرجان کوهی اصطهباناتی
تاریخ:
1398/03/21

سوالات متداول