دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 0                   کاربران مهمان: 1
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مصطفی جهانگیر
دانشجو: جواد البرزی تادوانی
تاریخ:
1396/07/24
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مصطفی جهانگیر
دانشجو: حمید پارسایی
تاریخ:
1396/07/24
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مصطفی جهانگیر
دانشجو: محمد حسین تمنایی اصطهباناتی
تاریخ:
1396/07/24
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مصطفی جهانگیر
دانشجو: ساره نظری مزیدی
تاریخ:
1396/07/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو امین باباخانی مورد تصویب مدیر گروه مصطفی جهانگیر قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تشخیص بیماری اوتیسم با استفاده از شبکه های عصبی فازی و الگوریتم استمعارگر. .......
تاریخ:
1396/07/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو یعقوب ریاحی مورد تصویب مدیر گروه مصطفی جهانگیر قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارایه راهکار فنی جهت استناد به شواهد دیجیتال در سیستم قضایی کشور .......
تاریخ:
1396/07/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو امین طایی زاده مورد تصویب مدیر گروه مصطفی جهانگیر قرار گرفت.
عنوان تایید شده: الگوریتم PSO در شبکه های حسگر بیسیم .......
تاریخ:
1396/07/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو امین طایی زاده مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: الگوریتم PSO در شبکه های حسگر بیسیم .......
تاریخ:
1396/07/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو یعقوب ریاحی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارایه راهکار فنی جهت استناد به شواهد دیجیتال در سیستم قضایی کشور .......
تاریخ:
1396/07/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو امین باباخانی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تشخیص بیماری اوتیسم با استفاده از شبکه های عصبی فازی و الگوریتم استمعارگر. .......
تاریخ:
1396/07/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: اعظم السادات موسوی
تاریخ:
1396/07/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: اعظم السادات موسوی
تاریخ:
1396/07/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: کورش جوانمردی
تاریخ:
1396/07/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: کورش جوانمردی
تاریخ:
1396/07/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: کورش جوانمردی
تاریخ:
1396/07/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: کورش جوانمردی
تاریخ:
1396/07/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: کورش جوانمردی
تاریخ:
1396/07/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: کورش جوانمردی
تاریخ:
1396/07/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: کورش جوانمردی
تاریخ:
1396/07/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: کورش جوانمردی
تاریخ:
1396/07/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: کورش جوانمردی
تاریخ:
1396/07/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: کورش جوانمردی
تاریخ:
1396/07/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: کورش جوانمردی
تاریخ:
1396/07/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: کورش جوانمردی
تاریخ:
1396/07/23
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو نرگس اسلام لو مورد تصویب مدیر گروه حسین عباسی مهر قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی موزه هنرهای تجسمی در شیراز با رویکرد بررسی تاثیر متقابل نقاشی و معماری ( سبک کوبیسم و معماری مدرن ) .......
تاریخ:
1396/07/23
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مریم جاودانی مورد تصویب مدیر گروه حسین عباسی مهر قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحي دانشكده معماري و شهرسازي در سپيدان با رويكرد بهره گيري از أصول إقليمي معماري بومي منطقه .......
تاریخ:
1396/07/23
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو نرگس اسلام لو مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی موزه هنرهای تجسمی در شیراز با رویکرد بررسی تاثیر متقابل نقاشی و معماری ( سبک کوبیسم و معماری مدرن ) .......
تاریخ:
1396/07/23
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مریم جاودانی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحي دانشكده معماري و شهرسازي در سپيدان با رويكرد بهره گيري از أصول إقليمي معماري بومي منطقه .......
تاریخ:
1396/07/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد رستمی فر
تاریخ:
1396/07/22
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:احمد مصلی نژاد
دانشجو: کریم کرمی
تاریخ:
1396/07/22
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:احمد مصلی نژاد
دانشجو: فرشاد غفاری
تاریخ:
1396/07/22
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:احمد مصلی نژاد
دانشجو: میثم ماندگار
تاریخ:
1396/07/22
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:احمد مصلی نژاد
دانشجو: محمد ابراهیم تکمیل
تاریخ:
1396/07/22
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:احمد مصلی نژاد
دانشجو: مریم هاشمی
تاریخ:
1396/07/22
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:احمد مصلی نژاد
دانشجو: محمدامین طراوت روی
تاریخ:
1396/07/22
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:احمد مصلی نژاد
دانشجو: حسن نجفی دودجی
تاریخ:
1396/07/22
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:احمد مصلی نژاد
دانشجو: مهدی کرمی خواه
تاریخ:
1396/07/22
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سیدعباس احمدانجوی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: پدافند غیر عامل در شهر شیراز .......
تاریخ:
1396/07/22
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سمانه ترنج
تاریخ:
1396/07/21
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سمانه ترنج
تاریخ:
1396/07/21

سوالات متداول