دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 42                   کاربران مهمان: 71
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:مهدی ملک نسب
دانشجو: هانیه کوه انداز
تاریخ:
1396/12/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: بهنوش داریوشی
تاریخ:
1396/12/06
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:مهدی ملک نسب
دانشجو: شهداد شاکرین
تاریخ:
1396/12/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سعید رنجبر
تاریخ:
1396/12/06
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: هانیه کوه انداز
تاریخ:
1396/12/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سارا عطف
تاریخ:
1396/12/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فریده حسینی
تاریخ:
1396/12/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فریبا جلوند
تاریخ:
1396/12/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مژگان مظلوم رهنی
تاریخ:
1396/12/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مژگان مظلوم رهنی
تاریخ:
1396/12/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مژگان مظلوم رهنی
تاریخ:
1396/12/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مژگان مظلوم رهنی
تاریخ:
1396/12/05
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو امیر حسین پروین مورد تصویب مدیر گروه مهدی رضائی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ظرفیت باربری مجاز پی های نواری مجاور روی خاک لایه ای .......
تاریخ:
1396/12/05
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حامد عماد مورد تصویب مدیر گروه مهدی رضائی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی آزمایشگاهی تاثیر ژئوگرید بر ضریب واکنش بستر در روسازی های مسلح .......
تاریخ:
1396/12/05
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو رضا رمضانی اکتیج مورد تصویب مدیر گروه مهدی رضائی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مطالعه محلی بتن الیافی با نگرش بر دوام و نفوذ پذیری آن .......
تاریخ:
1396/12/05
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو رضا رمضانی اکتیج مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مطالعه محلی بتن الیافی با نگرش بر دوام و نفوذ پذیری آن .......
تاریخ:
1396/12/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: گل ارا زرین چنگ مکلا
تاریخ:
1396/12/05
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: شهداد شاکرین
تاریخ:
1396/12/05
موضوع: صدور کد
مهدی ملک نسب برای پایان نامه دانشجو سیاوش رحیمی جابری کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/12/05
موضوع: صدور کد
مهدی ملک نسب برای پایان نامه دانشجو قاسم جوکار کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/12/05
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو امیر حسین پروین مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ظرفیت باربری مجاز پی های نواری مجاور روی خاک لایه ای .......
تاریخ:
1396/12/05
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حامد عماد مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی آزمایشگاهی تاثیر ژئوگرید بر ضریب واکنش بستر در روسازی های مسلح .......
تاریخ:
1396/12/05
موضوع: صدور کد
مهدی ملک نسب برای پایان نامه دانشجو نیما رحمانیان کوشککی کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/12/05
موضوع: صدور کد
مهدی ملک نسب برای پایان نامه دانشجو محمد حسین تمنایی اصطهباناتی کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/12/05
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:مهدی ملک نسب
دانشجو: حسین زودبین
تاریخ:
1396/12/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمدحسن زارع
تاریخ:
1396/12/05
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:مهدی ملک نسب
دانشجو: مریم نعیمی چعب زاده
تاریخ:
1396/12/05
موضوع: صدور کد
مهدی ملک نسب برای پایان نامه دانشجو حسن نجفی دودجی کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/12/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محبوبه غلامی بردجی
تاریخ:
1396/12/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محبوبه غلامی بردجی
تاریخ:
1396/12/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محبوبه غلامی بردجی
تاریخ:
1396/12/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محبوبه غلامی بردجی
تاریخ:
1396/12/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محبوبه غلامی بردجی
تاریخ:
1396/12/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محبوبه غلامی بردجی
تاریخ:
1396/12/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محبوبه غلامی بردجی
تاریخ:
1396/12/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محبوبه غلامی بردجی
تاریخ:
1396/12/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محبوبه غلامی بردجی
تاریخ:
1396/12/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محبوبه غلامی بردجی
تاریخ:
1396/12/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محبوبه غلامی بردجی
تاریخ:
1396/12/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محبوبه غلامی بردجی
تاریخ:
1396/12/05

سوالات متداول