دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 0                   کاربران مهمان: 2
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مجاهد ابان نسب
تاریخ:
1398/07/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مجاهد ابان نسب
تاریخ:
1398/07/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مجاهد ابان نسب
تاریخ:
1398/07/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مجاهد ابان نسب
تاریخ:
1398/07/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مجاهد ابان نسب
تاریخ:
1398/07/23
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین عباسی مهر
دانشجو: مریم ده بزرگی
تاریخ:
1398/07/23
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین عباسی مهر
دانشجو: ستاره سهرابی زاده
تاریخ:
1398/07/23
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین عباسی مهر
دانشجو: طناز پوست فروش
تاریخ:
1398/07/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مریم ده بزرگی
تاریخ:
1398/07/22
موضوع: صدور کد
مهدی ملک نسب برای پایان نامه دانشجو سارا فولادی وندا کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/07/21
موضوع: صدور کد
مهدی ملک نسب برای پایان نامه دانشجو سارا فولادی وندا کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/07/21
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین عباسی مهر
دانشجو: ابوالفضل فرهادی
تاریخ:
1398/07/21
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی ملک نسب
دانشجو: احمدرضا فلاحی
تاریخ:
1398/07/20
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی ملک نسب
دانشجو: مجاهد ابان نسب
تاریخ:
1398/07/20
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ابوالفضل فرهادی
تاریخ:
1398/07/18
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ابوالفضل فرهادی
تاریخ:
1398/07/18
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ابوالفضل فرهادی
تاریخ:
1398/07/18
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ابوالفضل فرهادی
تاریخ:
1398/07/18
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین عباسی مهر
دانشجو: پوریا معین جهرمی
تاریخ:
1398/07/17
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی ملک نسب
دانشجو: ابراهیم خواست خدایی اردکانی
تاریخ:
1398/07/17
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: امید حسینی
تاریخ:
1398/07/16
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی ملک نسب
دانشجو: ابوالفضل فرهادی
تاریخ:
1398/07/15
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ستاره سهرابی زاده
تاریخ:
1398/07/14
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ستاره سهرابی زاده
تاریخ:
1398/07/14
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ستاره سهرابی زاده
تاریخ:
1398/07/14
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ستاره سهرابی زاده
تاریخ:
1398/07/14
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ستاره سهرابی زاده
تاریخ:
1398/07/14
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علی انصاری مورد تصویب مدیر گروه ارسلان نجفی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی ارتباط اعتیاد به اینترنت دانش آموزان و سواد رسانه ای والدین (مطالعه موردی مدارس متوسطه شهر سپیدان) .......
تاریخ:
1398/07/14
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مرضیه هاجری
تاریخ:
1398/07/13
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: مرجان آل منصور
تاریخ:
1398/07/12
موضوع: صدور کد
مهدی ملک نسب برای پایان نامه دانشجو مرجان آل منصور کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/07/12
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی ملک نسب
دانشجو: مرجان آل منصور
تاریخ:
1398/07/12
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی ملک نسب
دانشجو: مرجان آل منصور
تاریخ:
1398/07/12
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمد تدینی نژاد مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی پایانه چند منظوره شیراز با رویکرد معماری بیونیک .......
تاریخ:
1398/07/10
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: پوریا معین جهرمی
تاریخ:
1398/07/07
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: پریوش امینی
تاریخ:
1398/07/07
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: پریوش امینی
تاریخ:
1398/07/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زهرا خان احمدی
تاریخ:
1398/07/07
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی ملک نسب
دانشجو: ابراهیم خواست خدایی اردکانی
تاریخ:
1398/07/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زهرا خان احمدی
تاریخ:
1398/07/07

سوالات متداول